Katılım

12. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

Kongre, öncelik hakkı bildiri/performans/sergi sahiplerinde olmak üzere katılmak ve izlemek isteyen herkese açıktır. Özet gönderimi, katılım ücretleri, bildiri yayın vb. konularda detaylı bilgilere ilgili bölümlerden ulaşılabilir.

Bildiri özetinin “Kongre Özet Kitabında” ve tam metninin ISBN numaralı “12. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabında yayınlanabilmesi için kongre kayıt işlemlerinin tamamlanmış, bildirinin hakem değerlendirmesinden geçmiş ve kongrede sunulmuş olması gerekmektedir.

Kongrede sunulan bildiriler için tüm yazar/yazarlara “Sunum Belgesi” verilecektir. Sunumu yapanın bildiri yazarlarından biri olması zorunludur. Kongreye katılan ve sunum yapmayan katılımcılara talep edilmesi halinde “Katılım Belgesi” verilecektir.

Performans/workshop/masterclass gerçekleştirmek isteyenler “Performans ve Workshop” bölümündeki istenilen şartları yerine getirmelidirler. Sanat Kurulunun değerlendirmesi (hakemlik/jüri üyeliği) sonucunda genel veya alanlara göre “Performans Ödülü” verilmektedir.

Sergi düzenlemek isteyenler “Sergi” bölümündeki istenilen şartları yerine getirmelidirler. Sanat Kurulunun değerlendirmesi (hakemlik/jüri üyeliği) sonucunda genel veya alanlara göre “Sergi Ödülü” verilmektedir.